Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Janusz Mikołaj Ciecieręga
ur. w 1958 roku w m. Bytom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2019

Biogram

Pan Janusz Ciecieręga w okresie od 1983 r. do 1989 r. był współpracownikiem redakcji „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”. Był jednym z głównych kolporterów ww. tytułu oraz innych pism i ulotek o treści antykomunistycznej, które rozprowadzał na terenie Bytomia i Gliwic. 
Ponadto Pan Janusz Ciecieręga udostępniał swoje mieszkanie w Bytomiu jako magazyn nielegalnych wydawnictw oraz sprzętu poligraficznego i materiałów drukarskich. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków