Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Michalak Paweł
Paweł Michalak
ur. w 1951 roku w m. Koszalin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011

Biogram

Paweł Michalak od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. Brał aktywny udział w organizowaniu Komisji Zakładowej „Solidarność’ w Zakładach Maszyn i Urządzeń Technologicznych Unitra–Unima w Koszalinie. Był współorganizatorem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Koszalinie. W 1981 r. był współzałożycielem Związkowej Oficyny Wydawniczej Regionu Pobrzeże i niezależnego tygodnika Regionu „Sierpień 80”. W lipcu 1981 r. został wybrany na Przewodniczącego Zarządu Regionu Pobrzeże NSZZ „Solidarność”. 
W dniu 16.12.1981 r. został internowany do Ośrodka Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim, a następnie do OO w Darłówku. Z internowania został zwolniony w dniu 29.04.1982 r. 
W latach 1981-1989 był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej