Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Antoni Bała

ur. w 1960 roku w m. Łańcut
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 64/2016
Biogram
Antoni Bała  prowadził gospodarstwo rolne w Tarnawce. Na przełomie lat 1980/1981 jako członek służby porządkowej brał udział w strajku chłopskim w siedzibie byłej WRZZ w Rzeszowie, który zakończył się podpisaniem porozumień rzeszowsko-ustrzyckich.
W ramach działalności opozycyjnej w okresie stanu wojennego przechowywał dokumentację strajkową i inne dokumenty NSZZ RI „Solidarność”, w tym dokumenty Komisji ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich oraz organizował pomoc dla rodzin osób internowanych i represjonowanych. W latach 1983-1989 brał udział w Rzeszowie w obchodach rocznicowych podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich oraz pełnił w tym okresie funkcję łącznika Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników z Przemyskim Komitetem Oporu Rolników. W latach 1984-1989 był zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Rolników na terenie diecezji przemyskiej oraz kolportował pisma i ulotki wydawane przez Rzeszowski Komitet Oporu Rolników oraz Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków