Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cierzniakowski Andrzej

Andrzej Jerzy Cierzniakowski

ur. w 1949 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013
Biogram
W sierpniu 1980 r. był członkiem Komitetu Strajkowego w swoim zakładzie pracy-Biurze Projektowo Badawczym Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” w Bydgoszczy, a następnie członkiem Komitetu Założycielskiego i Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W okresie późniejszym był członkiem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy i członkiem Zarządu Regionu Bydgoskiego. Publikował artykuły w gazecie „Wolne Związki”. Jesienią 1981 r. reprezentował Region na I Krajowym Zjeździe Delegatów w Gdańsku. Z powodu aktywnej działalności związkowej 13 grudnia 1981 r. został internowany w ośrodku w Potulicach. Od 31 marca 1982 r. przebywał w ośrodku w Strzebielinku, z którego został zwolniony 8 grudnia 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Krzysztof Osiński, Zarys dziejów NSZZ "Solidarność" Regionu Bydgoskiego (1980-1990), IPN, Gdańsk 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN