Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Więckowski Marek

Marek Stefan Więckowski

ur. w 1946 roku w m. Donosy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
Od października 1970 r. pracował jako górnik w Kopalni Węgla Kamiennego „Moszczenica” w Jastrzębiu Zdroju. W latach 1981-1989 był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność" oraz Zakładowej Komisji Robotniczej NSZZ „S” przy KWK „Moszczenica". W lutym 1981 r. podczas wyborów do Zakładowej Komisji Związkowej NSZZ „S” wszedł w skład Prezydium ZKZ przy kopalni, a w lipcu tego samego roku został członkiem Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”. 
W dniach 13-15 grudnia 1981 r. był jednym z organizatorów strajku okupacyjnego na terenie KWK „Moszczenica”, a następnie jako członek Komitetu Strajkowego kierował nim poprzez dokonywanie podziału zadań dla osób uczestniczących w strajku oraz opracowanie i przedłożenie kierownictwu kopalni postulatów strajkowych. Równocześnie na terenie KWK „Jastrzębie”, będąc członkiem Zarządu Regionu Śląsko -Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, zorganizował a następnie kierował strajkiem w tej kopalni oraz informował załogę o sytuacji strajkowej w KWK „Moszczenica”. Za udział w strajku w KWK „Moszczenica” został zatrzymany 2 stycznia 1982 r., a następnie postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach z 4 stycznia 1982 r. tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach.
W związku z zaangażowaniem w ww. strajki wyrokami Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 1982 r. i 11 lutego1982 r. został skazany na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat i karę grzywny w wysokości 20 tys. zł. 11 lutego 1982 r. uchylono areszt tymczasowy, a w kolejnym dniu tj. 12 lutego został zwolniony z aresztu. Postanowieniem SŚOW we Wrocławiu z 29 lipca 1983 r. darowano karę Markowi Więckowskiemu na mocy ustawy o amnestii, wyznaczając okres próby do 31 grudnia 1985 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN