Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bobko Anna

Anna Małgorzata Bobko

ur. w 1961 roku w m. Pisz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 514/2022
Biogram
Na podstawie materiałów dostarczonych przez wnioskodawcę oraz oświadczeń świadków ustalono, że pani Anna Bobko od października 1981 r. do 13.12 1981 r. była pracownikiem technicznym NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Zarządu Gminnego dla Urzędu Miasta i Gminy w Piszu. Na początku stanu wojennego tworzyła
i kolportowała ulotki NSZZ „Solidarność”, w maju 1982 r. zorganizowała w swoim mieszkaniu spotkanie konspiracyjne działaczy NSZZ „S’”, a także udzielała wsparcia pobitym internowanym przebywającym w szpitalu w Kwidzynie. W 1982 r. pani Anna Bobko brała udział w Piszu w marszu przeciw internowaniu działaczy NSZZ „S” z tego miasta. 
W latach 1982-194 kolportowała ulotki Konfederacji Polski Niepodległej.
Z powodu prowadzonej działalności była w zainteresowaniu SB. W 1983 r. oraz w 1984 r. w jej mieszkaniu dokonano przeszukania w związku z podejrzeniem posiadania nielegalnych wydawnictw, ponadto była wielokrotnie wzywana na przesłuchania. 
Pani Anna Bobko działalność antykomunistyczną prowadziła do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów