Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Piotr Hołowczyc

ur. w 1968 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 506/2014
Biogram
W latach 1986-1990 był aktywnym działaczem Ruchu Wolność i Pokój w Szczecinie. Odmówił służby wojskowej i wystąpił o skierowanie do odbycia służby zastępczej, którą odpracował w Państwowym Domu Społecznym w Nowogardzie. W ramach swojej działalności uczestniczył w demonstracjach i happeningach organizowanych przez WiP w Szczecinie. Brał udział w działalności wydawniczej (przygotowując artykuły do wydawanego przez WiP w Szczecinie pisma „Ad Vocem”), akcjach ulotkowych i malowaniu napisów na murach. Uczestniczył jako delegat komórki oddziału szczecińskiego w ogólnopolskim Zjedzie Ruchu Wolność i Pokój, który miejsce w Poznaniu w dniach 4-5 marca 1989 r. W sierpniu 1988 r. został zatrzymany w trakcie rozdawania ulotek informujących o postulatach strajkujących w Stoczni Szczecińskiej i za „działalność naruszającą porządek prawno-polityczny” i został skazany przez kolegium ds. wkroczeń w Szczecinie na karę grzywny. W okresie strajków w Stoczni Szczecińskiej w 1988 r. był członkiem Grupy Pomocowej przy Kościele Ojców Jezuitów w Szczecinie, która dostarczała pomoc materialną dla strajkujących i ich rodzin.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN