Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Wołoszyn

ur. w 1949 roku w m. Huta Deręgowska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
Jan Wołoszyn (1949-1996) w latach 1967-1994 pracował na Wydziale Produkcyjnym R-1 w Hucie Stalowa Wola. Od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował pomoc dla osób represjonowanych. W latach 1982-1989 kolportował prasę i wydawnictwa podziemne, będąc m.in. szefem działu podziemnej drukarni. Współpracował z podziemną Tymczasową Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” HSW, a od października 1987 r. do 1989 r. z Komitetem Założycielskim NSZZ „Solidarność” Pracowników HSW. W tym okresie zbierał składki na wydziale R-1 HSW, rozprowadzał Biuletyn Informacyjny TKZ NSZZ „Solidarność” oraz Stalowowolski Miesięcznik Solidarności (SMiS). W 1988 r. brał udział w manifestacjach, wiecach i strajkach na terenie Huty Stalowa Wola. 21 sierpnia 1988 r. uczestniczył w zebraniu, na którym zapadła decyzja o strajku w HSW, w czasie którego należał do Komitetu Strajkowego na Wydziale R-1 HSW. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji: