Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Piotr Mostowski

ur. w 1956 roku w m. Białogard
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 411/2013
Biogram
W 1983 r. prowadził kolportaż ulotek sygnowanych przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” na terenie stacji kolejowej PKP w Białogardzie. W związku z powyższym Wydział Śledczy WUSW w Koszalinie objął go śledztwem, na podstawie, którego Prokuratura Rejonowa w Białogardzie wszczęła przeciwko niemu postępowanie karne. W okresie od 31 sierpnia 1983 r. do 30 września 1983r. był pozbawiony wolności w. W dniu 1 października 1983 r. został zwolniony w związku z umorzeniem sprawy na podstawie przepisów ustawy o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN