Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kowalski Bogdan

Bogdan Stanisław Kowalski

ur. w 1965 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 588/2017
Biogram
Po wprowadzeniu stanu wojennego od 1981 r. do września 1984 r. organizował i uczestniczył w akcjach małego sabotażu m.in. malowaniu haseł, niszczeniu tablic propagandowych, drukował ulotki. W latach 1984-1985 prowadził działalność opozycyjną w ramach Grupy Młodych w Starachowicach. Brał udział w akcjach malowania haseł, rozrzucania ulotek, drukowania kart świątecznych oraz kolportażu wydawnictw drugiego obiegu. Od września 1984 do 1989 r. jako student Wydziału Prawa KUL w Lublinie prowadził analogiczne działania w Lublinie. Współorganizował Msze Św. w intencji odnalezienia księdza Jerzego Popiełuszki. Od 1985 r. działał w studenckim niezależnym kabarecie „Nasciturus” w Lublinie. W okresie od kwietnia do grudnia 1985 r. był zaangażowany w pomoc dla zatrzymanych w czasie wspólnie przeprowadzonej akcji ulotkowej. Uczestniczył w imprezie zorganizowanej przez nielegalną organizację Ruch Społeczeństwa Alternatywnego w dniach od 22-24.08.1986 r. nad jeziorem Wyspowo koło Wejherowa. 
Od stycznia do kwietnia 1987 r. wynajmował mieszkanie, w którym funkcjonowała drukarnia lubelskiego Niezależnego Wydawnictwa Czyn i Słowo. Był drukarzem tego wydawnictwa. Został zatrzymany w czasie manifestacji w Lublinie w dniu 1 maja 1988 r. 7 maja 1988 r. Wydział Śledczy WUSW w Lublinie skierował do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Lublin wniosek o ukaranie Bogdana Kowalskiego w trybie zwykłym tj. z art. 51 § 1, art. 63 a § 1 KW, o to, że w dniu 01.05.1988 r. na Placu Katedralnym w Lublinie "wznosił okrzyki" trzymając transparent z napisem „Komunizm hańbą narodu”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej