Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Maria Stanisława Dudzic

ur. w 1936 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015
Biogram
Pani Maria Dudzic była aktywną działaczką NZSS „Solidarność” przy Wojewódzkim Oddziale PZU w Bielsku - Białej. Zajmowała się kolportażem ulotek i prasy podziemnej. 
Internowana w ramach akcji „Jodła” w okresie od 18 V 1982 r. do 23 VII 1982 r. Przebywała w ośrodku odosobnienia dla kobiet Bytomiu-Miechowicach. 
W latach 1982-1985 inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w ramach sprawy operacyjnej o kryptonimie „Maria”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej