Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Maria Stanisława Dudzic
ur. w 1936 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015

Biogram

Pani Maria Dudzic była aktywną działaczką NZSS „Solidarność” przy Wojewódzkim Oddziale PZU w Bielsku - Białej. Zajmowała się kolportażem ulotek i prasy podziemnej. 
Internowana w ramach akcji „Jodła” w okresie od 18 V 1982 r. do 23 VII 1982 r. Przebywała w ośrodku odosobnienia dla kobiet Bytomiu-Miechowicach. 
W latach 1982-1985 inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w ramach sprawy operacyjnej o kryptonimie „Maria”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej