Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Polak Wojciech
Wojciech Józef Polak
ur. w 1962 roku w m. Olsztyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016

Biogram

Wojciech Polak od października 1980 r.  był członkiem Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, następnie od lutego 1981 r. członkiem  Zarządu Wydziałowego i Uczelnianego NZS. Był jednym z przywódców studenckiego strajku na UMK, przeprowadzonego na przełomie listopada i grudnia 1981 r.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, współkierował pracami tajnego NZS UMK. W latach 1982-1983 był współorganizatorem druku, redaktorem i autorem tekstów w podziemnych pismach NZS takich jak: „Jeszcze Tym Razem”, „Pismo Akademickie”, „Gryf”, „Immunitet” oraz „Rezonans”, wydawanym w Olsztynie.
Poza działalnością w ruchu studenckim, aktywnie współpracował z podziemnymi strukturami „Solidarności” w Toruniu. Zajmował się drukiem i kolportażem pism drugiego obiegu, organizowaniem manifestacji i akcji ulotkowych w święta 1-3 maja oraz rocznice ważnych wydarzeń historycznych. Współpracował  z Komitetem Obrony Więzionych za Przekonania, uczestniczył w Mszach za Ojczyznę. 
W latach 1986-1987 był autorem artykułów w toruńskim piśmie „Solidarność Walcząca” oraz redaktorem pisma „Chrześcijański Ruch Społeczny”. W 1988 r. wspierał odradzające się struktury NZS UMK i należał do Zarządu Pomorskiego Klubu Społecznego.
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był przesłuchiwany, poddawany rewizjom i aresztowany na 48 godzin oraz zastrzeżono mu wyjazdy zagraniczne na okres dwóch lat.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności