Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Adamski Piotr

Piotr Jan Adamski

ur. w 1958 roku w m. Węgrów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 222/2023
Biogram
W pierwszej połowie lat 80., we współpracy ze swoim bratem Tadeuszem Adamskim, prowadził działalność w ramach struktur Solidarności Walczącej w Olsztynie (organizacja powstała niezależnie od SW z Wrocławia). Do działań tych należały m.in. pomoc w druku i kolportażu podziemnego wydawnictwa „Rezonans – wydanie wojenne”.
W latach 1983-1989 był kurierem nielegalnych wydawnictw pomiędzy ośrodkami w Warszawie i Węgrowie. Prowadził również kolportaż pism bezdebitowych oraz był zaangażowany w działalność struktur opozycyjnych na terenie Węgrowa i w miejscu pracy Zakładach Wytwórczych Urządzeń Telefonicznych w Węgrowie. 
Brał udział w działaniach pomocowych dla osób szykanowanych z powodów politycznych i ich rodzin, uczestniczył w uroczystościach patriotyczno-religijnych upamiętniających wydarzenia związane z powstaniem i działalnością NSZZ „S”. W nocy 31 października 1984 r. wziął udział w ustawieniu na cmentarzu w Węgrowie krzyża, który był symbolicznym upamiętnieniem zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki. W trakcie pogrzebu kapłana w Warszawie, był członkiem grupy uczestniczącej w tym wydarzeniu z transparentem „Solidarność-Węgrów”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Jan Mielniczak, Węgrów miasto moje, a w nim…, Węgrów 2017
    • Węgrów dzieje miasta i okolic 1944-2005, red. A. Kołodziejczyk, T. Swat, M. Szczupak, Węgrów 2006