Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kotowicz Tadeusz

Tadeusz Kotowicz

ur. w 1950 roku w m. Czerwonka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 465/2017
Biogram
Od września 1980 r. był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz współorganizatorem, a następnie członkiem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Olsztynie. Był współredaktor periodyku NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" "Żeńcy".
14 grudnia 1981 r. został zatrzymany i osadzony w areszcie na posterunku MO w Biskupcu, a następnie w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie. 
Został internowany 16 grudnia 1981 r. i osadzony  w ośrodku odosobnienia w Iławie, następnie od 25 czerwca 1982 r. w Kielcach,  od 8 lipca 1982 r.  w Łupkowie, a od 3 sierpnia 1982 r. w Rzeszowie-Załężu, skąd został zwolniony 16 września 1982 r.
Prowadziła działalność opozycyjną do 1989. Z tego powodu do 1988 r. był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa, zastrzeżono mu wyjazdy za granicę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej