Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Obuchowicz Marek

Marek Obuchowicz

ur. w 1951 roku w m. Włocławek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2015
Biogram
Marek Obuchowicz od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Produkcji Betonów Budownictwa Rolniczego „Fermbet” w Golubiu- Dobrzyniu,  gdzie pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Zakładowej. Był również przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Golubiu-Dobrzyniu oraz delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w 1981 r.
Dnia 14 grudnia 1981 r. zorganizował wiec antypaństwowy na terenie zakładu pracy i tego samego dnia został internowany. Był przetrzymywany w Ośrodkach Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku. W dniu 24 lipca 1982 r. został zwolniony z internowania z powodu trudnej sytuacji rodzinnej.
Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną. Uczestniczył  w konspiracyjnych spotkaniach oraz zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych. Dnia 5 listopada 1982 r. Służba Bezpieczeństwa dokonała przeszukania jego miejsca zamieszkania, znajdując nielegalne wydawnictwa. Za powyższe został ponownie internowany w okresie od 8 listopada do 8 grudnia 1982 r.  w Ośrodku Odosobnienia  w Kwidzynie.
Po zwolnieniu z internowania był wielokrotnie poddawany przeszukaniom w miejscu zamieszkania i zatrzymywany na 48 godzin. W listopadzie 1983 r. wyjechał wraz z rodziną na pobyt stały do Norwegii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
    • Trzynastego grudnia roku pamiętnego…internowani w stanie wojennym z powodów politycznych z województw bydgoskiego [...], red. Igora Hałagidy, Bydgoszcz-Gdańsk 2011