Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Fajfer Lubomir

Lubomir Fajfer

ur. w 1970 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018
Biogram
    Lubomir Fajfer w latach 1987-1989 był działaczem Ruchu Młodzieży Niezależnej na terenie Gorzowa Wlkp. Jako uczeń ostatnich klas I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp., brał udział w redagowaniu oraz kolportażu podziemnej prasy i literatury – czasopisma „Szaniec”, i „Sokół”. Ponadto udostępniał swoje mieszkanie do wydawania czasopisma ,,Sokół”. 
    W ramach działalności w RMN, agitował wśród gorzowskiej młodzieży za wstępowaniem w jego szeregi oraz budowaniem struktur oporu wobec komunistycznej władzy. Uczestniczył w spotkaniach konspiracyjnych, min. w miejscowości Tylmanowa k/Krościenka. 
    Brał również udział w tzw. ,,kołach samokształceniowych”, działających w prywatnych mieszkaniach bądź na terenie gorzowskich parafii. W trakcie ich działalności, młodzież słuchała wykładów dotyczących historii Polski bądź korzystała z bibliotek zawierających wydawnictwa niezależne. Uczestniczył w demonstracjach i ulicznych happeningach na terenie Gorzowa Wlkp. Jednym z nich był protest przeciwko budowie elektrowni atomowej w Klempiczu.
Biogram opracowano na podstawie:
 • oświadczeń świadków