Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Karol Borszcz

ur. w 1945 roku w m. Piekary Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2019
Biogram
Pan Józef Borszcz był członkiem NSZZ „Solidarność” od 1980 r . Brał udział w strajkach w KWK „Julian” w 1980 i 1981 r. Działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy kościele NMP w Piekarach Śląskich. 
Włączył się w organizację pomocy rodzinom osób internowanych i aresztowanych. Prowadził działalność w strukturach opozycji antykomunistycznej, kolportował ulotki i wydawnictwa bezdebitowe. 
Był członkiem Tajnej Tymczasowej Komisji Zakładowej przy KWK „Julian”, a w 1989 r. Komitetu Obywatelskiego w Piekarach Śląskich w wyborach do Sejmu kontraktowego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków