Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zdzisław Lech Nagrodzki

ur. w 1952 roku w m. Złotoryja
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2019
Biogram
W okresie legalnej „Solidarności” pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zajezdni R.11 Kleszczowa w Warszawie. Od marca 1982 r. do 1989 r. był aktywnym działaczem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. Kolportował nielegalne publikacje, rozrzucał ulotki na ulicach miasta, brał czynny udział w tajnych spotkaniach w kościołach: przy ul. Karolkowej i na Żoliborzu w Warszawie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej