Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ojdym Tomasz

Tomasz Jan Ojdym

ur. w 1969 roku w m. Kętrzyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 225/2017
Biogram
Był członkiem grupy nieformalnej, a od 1987 r. Federacji Młodzieży Walczącej Warmii i Mazur. w Kętrzynie. Kolportował ulotki i gazetki, w tym m.in. pisma FMW W i M „Larwa”. Uczestniczył w manifestacjach, pielgrzymkach do sanktuarium w Świętej Lipce i na Jasną Górę. Zajmował się również malowaniem napisów i symboli antykomunistycznych na murach oraz wywieszaniem transparentów FMW. 3 maja 1988 r. podczas rozwieszania sporządzonego przez niego transparentu  o treści „Komunizm nie zbawia. FMW” przed Kościołem pw. Św. Jerzego w Kętrzynie został zatrzymany i osadzony w areszcie Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Kętrzynie, za co został skazany 4 maja 1988 r. przez kolegium do spraw wykroczeń. 
Prowadził działalność opozycyjną w latach 1985-1989. Z tego powodu do 1989 r. był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej