Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Duszkiewicz Krzysztof

Krzysztof Cezary Duszkiewicz

ur. w 1957 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 152/2024
Biogram
Był aktywnym działaczem Solidarności Walczącej w Lublinie. Był współzałożycielem w marcu 1983 roku Rady Solidarności Walczącej Lublin. Redagował, pełniąc funkcję redaktora naczelnego i drukował podziemny dwutygodnik „SW Lublin. Pismo organizacji Solidarność Walcząca Ziemi Lubelskiej”. Był także autorem zamieszczanych w piśmie tekstów, tłumaczem i organizatorem kolportażu większości nakładu. W ramach wydawnictwa Biblioteczka SW Lublin, którego był współzałożycielem rozpowszechniane były książki, kalendarze, znaczki poczt podziemnych. Utrzymywał aktywne kontakty z działaczami Solidarności Walczącej z innych ośrodków. Zaangażowany był także w działania wspólne z podziemną „Solidarnością” na UMCS w Lublinie, gdzie był zatrudniony jako asystent w Zakładzie Logiki. W dniu 23 maja 1984 roku, w związku z kolportażem ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Rad Narodowych został zatrzymany i 25 maja 1984 roku aresztowany. Przetrzymywany był w Areszcie Śledczym w Lublinie, zwolniony 25 lipca 1984 roku na mocy amnestii z 21.07.1984 roku. Wielokrotnie przeprowadzano z nim rozmowy ostrzegawcze oraz dokonywano przeszukań w miejscu pracy i zamieszkania. W lipcu 1987 roku Pan Krzysztof Duszkiewicz, jako represjonowany, zdecydował się na wyjazd emigracyjny z Polski do USA, wraz z rodziną.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności