Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tomasz Władysław Baranek

ur. w 1958 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
Od 1980 r. członek krakowskich struktur Konfederacji Polski Niepodległej. Organizator druku i kolportażu wydawnictw drugoobiegowych. Kolporter „Opinii Krakowskiej” i „Niepodległości”, drukarz „Opinii Krakowskiej” i wydawnictw okolicznościowych. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, od marca 1982 r. kierownik Grupy do Zadań Specjalnych KPN w Krakowie. Uczestnik akcji plakatowych, ulotkowych, malowania napisów na murach oraz oznaczania zarządzeń władz przy pomocy stempli z wizerunkiem orła stylizowanego na hitlerowskiego z napisem „WRON. 
W dniu 5 listopada 1982 r. powołany do odbycia służby wojskowej. Podczas pobytu w jednostce wojskowej w Strzemieszycach w dniu 18 marca 1983 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany w związku z zarzutami dotyczącymi podziemnej działalności poligraficznej. Osadzony w aresztach KWMO w Krakowie, następnie w Areszcie Śledczym w Krakowie przy ul. Montelupich. Uwolniony w dniu 13 lipca 1983 r. w związku z umorzeniem postępowania karnego na mocy przepisów amnestyjnych. Po zwolnieniu powrócił do jednostki wojskowej.
Od 1985 r. kolporter wydawnictw niezależnych. W latach 1986-89 zaangażowany w działalność niezależnego wydawnictwa Oficyna Literacka w Krakowie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN