Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sudewicz Czesław

Czesław Sudewicz

ur. w 1946 roku w m. Olszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014
Biogram
Był działaczem katolickim zaangażowanym także w ruch związkowy w służbie zdrowia w Białej Podlaskiej. Jako człowiek o zdeklarowanych poglądach, krytyczny wobec władzy dał się poznać już w okresie studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. W związku z jego postawą i „kolportażem kawałów politycznych” SB przeprowadziła z nim 24.04.1969 r. rozmowę profilaktyczną oraz zastrzeżono mu  wyjazdy zagraniczne  do 23.03.1972 r. W 1983 r. w okresie pracy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białej Podlaskiej, gdzie związany był z podziemnym kołem „Solidarności”, kontrolowany był operacyjnie przez Wydz. III KWMO/WUSW w Białej Podlaskiej w ramach sprawy krypt. „Fanatycy” w związku z opracowaniem petycji w obronie krzyży w Szkole Podstawowej nr 2 w Białej Podlaskiej i zabieganiem o poszanowanie uczuć religijnych dzieci i rodziców. Ponadto od 1984 roku rozpracowywany był w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Święty”. Formą represji wobec Czesława Sudewicza było także ponowne zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w okresie od 1.12.1983 r. do 5.12.1985 r. . 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej