Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Ratajczak

ur. w 1956 roku w m. Bolesławiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Pan Ryszard Ratajczak w latach 1983–1988 był współpracownikiem Tajnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność’ w Bolesławcu. W tym okresie zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych takich jak: „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Region”, „Ogniwo”, książek oraz ulotek. Współtworzył środowisko opozycyjne w Bolesławcu, które organizowało msze za Ojczyznę, pielgrzymki m.in. na Jasną Górę, wykłady i spotkania z ludźmi kultury, nauki i opozycji (Władysławem Frasyniukiem, Józefem Piniorem, Włodzimierzem Mękarskim) w ramach Tygodni Kultury Chrześcijańskiej i Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Bolesławcu oraz przedstawienia niezależnych teatrów (m.in. Niezależny Teatr „Scena Czterdzieści i Cztery w Jeleniej Górze). W latach 1988–1989 był zaangażowany w odbudowę NSZZ „Solidarność” w Zakładach Górniczych „Konrad” w Irwinach. Był również działaczem Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Oddział w Bolesławcu. W okresie kwiecień–czerwiec 1989 r. uczestniczył w kampanii wyborczej Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Bolesławcu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów