Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nowakowski Edward

Edward Michał Nowakowski

ur. w 1950 roku w m. Jastrzębie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2018
Biogram
Edward Nowakowski był pracownikiem Zakładów Urządzeń Okrętowych „Hydroster” w Gdańsku. 
Był członkiem NSZZ "Solidarność".
Po wprowadzeniu 13.12.1981 r. stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej i opozycyjnej. Za powyższą działalność w okresie od 10.11.1982 r. do 02.02.1983 r. był internowany w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą. Rzekome szkolenie wojskowe rezerwistów nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia. W latach 1982-1990 był stale inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN