Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szymański Krzysztof

Krzysztof Józef Szymański

ur. w 1948 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 16/2022
Biogram
Krzysztof Szymański pracował w Lubelskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego w Lublinie. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSSZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła z nim rozmowę ostrzegawczą. Pomimo przeprowadzenia rozmowy Krzysztof Szymański dalej prowadził działalność związkową, w związku z czym Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Lublinie wydał 8 maja 1982 r. decyzję o jego internowaniu. Krzysztof Szymański przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Lublinie, a od 16 sierpnia 1982 r. w Kwidzynie, skąd został zwolniony 11 września 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN