Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Józef Pawłowski

ur. w 1947 roku w m. Otola
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 54/2021
Biogram
Pan Tadeusz Pawłowski prowadził zagrożoną odpowiedzialnością karną i represjami działalność związkową. Był współzałożycielem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych na terenie wsi Otola. Pełnił funkcję skarbnika Koła „Solidarności” oraz wiceprzewodniczącego Zarządu Gminnego tego związku w Żarnowcu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową. Brał udział w konspiracyjnych spotkaniach działaczy NSZZ „Solidarność” RI oraz zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw i ulotek. 
Od 1982 r. uczestniczył w spotkaniach Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników w Żarnowcu i Pilicy. Z uwagi na prowadzoną działalność Tadeusz Pawłowski w okresie od lutego 1982 do września 1983 r. objęty był kontrolą operacyjną przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej