Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Matyjek Jerzy

Jerzy Zbigniew Matyjek

ur. w 1926 roku w m. Radziejowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
Jerzy Matyjek był lekarzem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu i prezesem toruńskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, od końca lat 70-tych XX wieku zaangażowanym w działalność opozycyjną. 
W sierpniu 1980 r. został doradcą Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, utworzonego w Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „Towimor” z przedstawicieli strajkujących zakładów pracy z Torunia i regionu toruńskiego. Brał udział w negocjacjach Komitetu Strajkowego z władzami wojewódzkimi i partyjnymi. W grudniu 1980 r. został członkiem toruńskiego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność". Jako obserwator i konsultant tematyczny, uczestniczył w I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w 1981 r. Był także współtwórcą i działaczem toruńskiego Komitetu Obrony Więźnionych za Przekonania.
W związku z prowadzoną działalnością, uznaną jako wykraczającą poza statutowe zadania Klubu Inteligencji Katolickiej, od 1977 r.  był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany w okresie od 13 grudnia 1981 r. do dnia 25 lutego 1982 r. w Ośrodkach Odosobnienia w Potulicach i Jaworzu.
Po zwolnieniu z internowania Jerzy Matyjek czynił starania o przywrócenie zawieszonej działalności KIK i kontynuował działalność opozycyjną. Został odwołany z dotychczas pełnionej funkcji ordynatora Oddziału Neurologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Jednak na skutek protestu lekarzy został przywrócony na stanowisko. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
    • NSZZ "Solidarność"1980-1989. Tom 3 Polska Północna, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
    • M. Białkowski, "Oaza na Mostowej" Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu (1957-2007), Toruń 2008