Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bielecki  Teofil
Teofil Bielecki
ur. w 1949 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019

Biogram

Pracownik Ośrodka Badawczo Rozwojowego Maszyn Rolniczych w Lublinie przy KMR “Agromet” w Lublinie. Był internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym w Czerwonym Borze, powołanym w ramach akcji „Jesień 82”, w okresie od 14 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. Teofil Bielecki i pozostali internowani - represjonowani za działalność związkową zakwaterowani byli w 20 barakach, zbudowanych z trzech połączonych wagonów towarowych każdy, odizolowanych od pozostałej części jednostki wojskowej. Warunki zamieszkania były wybitnie represyjne (piętrowe prycze metalowe po 50 w każdym baraku, znikome, całkowicie niewystarczające na warunki zimowe ogrzewanie, pozbawienie kontaktów ze światem zewnętrznym). Podobny charakter miała wykonywana przez osadzonych w obozie rezerwistów praca, przy budowie drogi na poligonie w warunkach surowej zimy bez odpowiedniego sprzętu. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków