Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ostrowski Ryszard

Ryszard Ostrowski

ur. w 1941 roku w m. Grzebsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2018
Biogram
W 1959 r. podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od wiosny 1960 r. był członkiem Ligi Narodowo-Demokratycznej. Z tego powodu został objęty śledztwem prowadzonym przez Wydz. Śledczy KSMO i Prokuraturę Wojewódzką dla m. st. Warszawy. 8 maja 1960 r. Wydz. Śledczy KSMO przeprowadził rewizję w jego miejscu zamieszkania - Domu Akademickim przy ul. Anielewicza w Warszawie. Odnaleziono maszynopis wydawnictwa LND „Baczność”. Tego samego dnia został zatrzymany. Z aresztu zwolniono go 12 maja 1960 r. i w dalszym postępowaniu odpowiadał z wolnej stopy. 14 lipca 1960 r. Prokuratura dla m. st. Warszawy wydała postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów. 8 października 1960 r. Prokuratura dla m. st. Warszawy umorzyła śledztwo w części dotyczącej m.in. Ryszarda Ostrowskiego z powodu znikomego niebezpieczeństwa społecznego czynu. W 1963 r. uczestniczył w spotkaniach Politycznego Klubu Dyskusyjnego przy Związku Młodzieży Socjalistycznej przy Uniwersytecie Warszawskim, założonego przez Karola Modzelewskiego i Jacka Kuronia. Od czerwca 1981 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Usług Socjalnych Budownictwa we Wrocławiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach związku. Kolportował wydawnictwa bezdebitowe. Uczestniczył w konspiracyjnych spotkaniach członków związku. Współpracował z Solidarnością Walczącą. Działalność nieodległościową prowadził co najmniej do 1987 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej