Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Woś Józef

Józef Woś

ur. w 1947 roku w m. Kamień
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 208/2020
Biogram
Józef Woś (1947-2017) pracował jako tokarz w Zakładzie Urządzeń Technicznych „Zgoda” w Sokołowie. W sierpniu 1979 r. był jednym z inspiratorów odmowy pracy na 3 zmianie po jej wprowadzeniu przez dyrekcję zakładu bez uzgodnień z załogą. W następstwie tego strajku 3 osobom w tym Józefowi Wosiowi wręczono wypowiedzenia dyscyplinarne, przy czym wypowiedzenie wobec niego zostało następnie cofnięte. Po sierpniu 1980 r. należał do grona aktywnych członków NSZZ ”Solidarność” w swoim zakładzie pracy. Podczas strajku okupacyjnego w siedzibie byłej WRZZ w Rzeszowie ( I-II 1981 r.) pełnił straż przed budynkiem. Po wprowadzeniu stanu wojennego za zorganizowanie i udział w 15-minutowym strajku w dniu 13.05.1982 r. został zwolniony dyscyplinarnie. Józef Woś zgodnie z ustaleniami SB był jednym z organizatorów strajku i wraz z 2 innymi osobami zawiesił ulotkę z wezwaniem do podjęcia strajku. Po wniesieniu odwołania do Komisji Odwoławczej ds. Pracy przy Naczelniku Miasta i Gminy w Kolbuszowej, a następnie Okręgowego Sądu Pracy w Rzeszowie, pomimo prób przeciwdziałania przez SB i kierownictwo zakładu sąd wyrokiem z dnia 10.02.1983 r. przywrócił Józefa Woś do pracy i zasądził od zakładu pracy wypłatę wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy. Dopiero w dziesięć miesięcy od zwolnienia Józef Woś mógł podjąć pracę, w której w dalszym ciągu poddawany był szykanom ze strony kierownictwa zakładu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej