Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grabowska  Zofia

Zofia Grabowska

ur. w 1956 roku w m. Poniatów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 323/2018
Biogram
Zofia Grabowska z d. Janiak w latach 1983–1989 udostępniała swoje mieszkanie na spotkania łódzkich działaczy nielegalnych podziemnych struktur, m.in. Ruchu Młodej Polski, NSZZ „Solidarność”, w tym Grupy Roboczej Komisji Krajowej, w skład której wchodzili czołowi łódzcy opozycjoniści na czele z przewodniczącym Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, Andrzejem Słowikiem. Ponadto przechowywała oraz kolportowała prasę podziemną, w tym takie wydawnictwa jak: „Tygodnik Mazowsze”, „Biuletyn Łódzki”, „Spotkania” oraz „Polityka Polska”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków