Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Garbowska Aleksandra

Aleksandra Garbowska

ur. w 1967 roku w m. Chojnice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 54/2021
Biogram
Aleksandra Garbowska (poprzednio Ciurzyńska) w latach 1987-1989 była zaangażowana w działalność nielegalnych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Na przełomie 1987 i 1988 r., będąc studentką filologii polskiej, współorganizowała tajne struktury Niezależnego Zrzeszenia Studentów we współpracy z byłymi działaczami NZS i NSZZ „Solidarność”. W styczniu 1988 r. została członkiem Komitetu Założycielskiego NZS, który ujawnił się w maju 1988 r. W październiku 1988 r. została wybrana do składu Tymczasowego Zarządu Uczelnianego NZS, następnie weszła w skład Zarządu Uczelnianego NZS UMK, gdzie pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Kultury.
W dniu 11 listopada 1988 r. wspólnie z innymi członkami Komitetu Założycielskiego NZS zorganizowała wiec w auli UMK na temat pluralizmu organizacyjnego. W latach 1988-1989 była współorganizatorką dwóch strajków studenckich, w tym strajku w dniu 19 stycznia 1989 r. na Rynku Staromiejskim w Toruniu przeciwko odmowie rejestracji NZS. Brała udział w przygotowaniach wieców i demonstracji oraz nielegalnych pikiet. Współorganizowała również manifestacje patriotyczne dla uczczenia narodowych rocznic, np. rocznicy zbrodni katyńskiej w dniu 21 kwietnia 1989 r.
Była członkiem zespołu redakcyjnego niezależnego pisma NZS „Immunitet”, do którego redagowała teksty. Udzielała wsparcia osobom prowadzącym podziemną drukarnię oraz pomagała kurierom podziemia. Zajmowała się kolportażem nielegalnej prasy i książek na terenie UMK i miasta Torunia oraz brała udział w składaniu podziemnych wydawnictw. Będąc aktywną działaczką NZS, współpracowała również z działaczami Konfederacji Polski Niepodległej i Ruchu Wolność i Pokój w Toruniu.
Była zaangażowana w promowanie kandydatów Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” i przygotowanie wyborów czerwcowych 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
    • W. Polak, „Najtrudniejsze egzaminy” Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń w kraju i regionie (1980-1982), Toruń 2001