Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Antoni Jakubów

ur. w 1963 roku w m. Brzeg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016
Biogram
Pan Janusz Antoni Jakubów, w 1979 r., jako uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu, był autorem referatu o treści antysocjalistycznej, który został przez niego publicznie odczytany w szkole. W 1985 r., jako student historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego był założycielem niezależnej Biblioteki Katolickiej w Brzegu oraz inicjatorem Dni Kultury Chrześcijańskiej, podczas których organizowane były spotkania z niezależnymi pisarzami, twórcami oraz naukowcami. Pan Janusz Jakubów w okresie od 1987 do 1989 r. kolportował w Brzegu książki Wolnej Spółki Wydawniczej z Lublina. Współorganizował również pierwszy, jawny kiermasz książek bezdebitowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej