Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Janusz Antoni Jakubów
ur. w 1963 roku w m. Brzeg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016

Biogram

Pan Janusz Antoni Jakubów, w 1979 r., jako uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu, był autorem referatu o treści antysocjalistycznej, który został przez niego publicznie odczytany w szkole. W 1985 r., jako student historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego był założycielem niezależnej Biblioteki Katolickiej w Brzegu oraz inicjatorem Dni Kultury Chrześcijańskiej, podczas których organizowane były spotkania z niezależnymi pisarzami, twórcami oraz naukowcami. Pan Janusz Jakubów w okresie od 1987 do 1989 r. kolportował w Brzegu książki Wolnej Spółki Wydawniczej z Lublina. Współorganizował również pierwszy, jawny kiermasz książek bezdebitowych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej