Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kaźmierczak Cezary

Cezary Bolesław Kaźmierczak

ur. w 1964 roku w m. Łosice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 455/2015
Biogram
Uczestniczył w opozycji niepodległościowej od 1979 roku. W trakcie nauki szkolnej w Siedlcach aktywnie działał w Ruchu Młodej Polski. Uczestniczył w akcjach ulotkowych i plakatowych w malowaniu haseł na murach. Był kolporterem ulotek, podziemnej prasy i książek. Był zaangażowany w druk pisma RMP „Młoda Myśl”, a następnie „ABC”. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się. 13.12.1981 r. wydrukował ulotkę w obronie internowanych, którą następnie rozpowszechniał. 28.12.1981 r. został aresztowany i skazany na 2 miesiące więzienia przez kolegium ds. wykroczeń. W lutym 1982 r. samodzielnie wydawał pismo „Goniec Wojenny”. Z powodu działalności w nielegalnej organizacji RMP w Siedlcach 29.04.1982 r. został internowany. Osadzony w ZK w Siedlcach, Ośrodku Odosobnienia w Lublinie, Załężu k. Rzeszowa i Nowym Łupkowie. W Załężu uczestniczył w buncie internowanych, zaś w Łupkowie został 3.10.1982 r. dotkliwie pobity. Po zwolnieniu z internowania 02.12.1982 r. zaangażował się w działalność podziemnych struktur „Solidarności”, był współzałożycielem i jednym z liderów  Siedleckiego Komitetu Oporu Społecznego (SKOS), kolporterem i organizatorem kolportażu podziemnej prasy i wydawnictw. Był współzałożycielem i  redaktorem dwutygodnika „Metrum”, pisma siedleckiej opozycji, a po przekształceniu go w kwartalnik redaktorem naczelnym. Odpowiedzialny był także za wydawnictwo Metrum. Cezary Kaźmierczak był autorem licznych artykułów publikowanych głównie w „Metrum” i paryskim „Kontakcie”, a także w „Tygodniku Mazowsze”. Był organizatorem kontaktów ze strukturami zagranicznymi (m.in. w Paryżu) oraz niezależnych inicjatyw kulturalnych (Teatr Domowy, kino domowe). Był współorganizatorem i aktywnym uczestnikiem manifestacji, akcji protestacyjnych i uroczystości patriotycznych i rocznicowych w Siedlcach. Był także współpracownikiem Komitetu Helsińskiego. Z powodu swej działalności był inwigilowany i kontrolowany operacyjnie oraz karany przez Kolegium do spraw wykroczeń. Wielokrotnie prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze, dokonywano przeszukań w jego miejscu zamieszkania oraz zatrzymywano go na 48 godzin. Formą represji wobec Cezarego Kaźmierczaka było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych na 2 lata. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej