Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wachla Jerzy

Jerzy Andrzej Wachla

ur. w 1943 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2023
Biogram
Pan Jerzy Wachla pełnił funkcję przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w Zakładach Drobiarskich w Kielcach. Brał aktywny udział w tworzeniu związku zawodowego w zakładzie pracy i wdrażaniu postulatów Zarządu Regionu. Został internowany w dniu 13.12.1981r. po odmówieniu podpisania oświadczenia o zaniechaniu działalności związkowej i osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach. Internowanie uchylono z dniem 30.04.1982r.   
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN