Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Karczewski Andrzej

Andrzej Karczewski

ur. w 1953 roku w m. Lubawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Andrzej Karczewski był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu.
W okresie od dnia 13 grudnia 1981 r. do czerwca 1989 r. prowadził działalność opozycyjną w ramach podziemnych struktur związkowych na terenie swojego zakładu pracy. Tuż po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się zbieraniem składek członkowskich, przeznaczonych na pomoc dla rodzin osób internowanych i aresztowanych z powodów politycznych.
W latach 1982-1989 brał udział w kolportażu prasy niezależnej wśród pracowników ZWCh ”Elana”, w tym najważniejszych toruńskich pism opozycyjnych takich jak: „Toruński Informator Solidarności”, „Kontra” i „Elana”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków