Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mieczysław Marian Kędziora

ur. w 1934 roku w m. Pobiedziska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 386/2018
Biogram
W latach 1982–1989 jako przedstawiciel Tajnej Komisji Zakładowej HCP NSZZ „Solidarność” był członkiem Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska, gdzie pełnił między innymi funkcję skarbnika. Od 1984 r. dostarczał informacje oraz przygotowywał teksty do nielegalnego pisma „Hipolit”, sygnowanego przez Tymczasową Komisję Zakładową HCP. Brał także udział w kolportowaniu pisma na terenie HCP – rozprowadzał je na terenie Wydziału W-4.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • P. Zwiernik, ,,Prasa podziemna opozycji politycznej w Poznaniu od wprowadzenia stanu wojennego do porozumień Okrągłego Stołu 1981-1989", Warszawa 2014