Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Janusz Sobera

ur. w 1955 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 298/2014
Biogram
Andrzej Sobera był pracownikiem Państwowego Teatru Wybrzeże w Gdańsku, w którym przynależał do NSZZ „Solidarność”. Uczestniczył w manifestacjach antykomunistycznych 1 i 3 maja 1982 r. Pochód antykomunistyczny w dniu święta pracy zorganizowany przez konspiracyjne ogniwa „Solidarności” przyćmił obchody oficjalne, lecz nie wywołał starć uczestników marszu z siłami MO i ZOMO. Zgoła inny przebieg miała demonstracja, jaka odbyła się na ulicach Gdańska w rocznicę podpisania Konstytucji 3 Maja, w której brał udział Pan Andrzej Sobera. Uczestnicy antykomunistycznej manifestacji toczyli w centrum miasta całodzienną walkę z MO i ZOMO, wiele osób spośród biorących udział w starciach odniosło obrażenia. Wydarzenia, jakie rozegrały się 3 maja 1982 r. na ulicach Gdańska spowodowały kolejną falę zatrzymań osób przewidzianych do internowania. Pan Andrzej Sobera został zatrzymany w dniu 12 maja 1982 r. a później internowany. Przebywał w ośrodku odosobnienia w Strzebielinku od 13 maja 1982 r. do 9 lipca 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN