Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Krzysztof Jan Łucyk
ur. w 1948 roku w m. Bytom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2017

Biogram

Pan Krzysztof Łucyk w latach 1978-89 należał do grupy KSS KOR działającej na terenie b. województwa katowickiego, następnie wstąpił do NSZZ „Solidarność”. 
W latach 80-tych był łącznikiem Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, przewoził z Warszawy pismo „Niepodległość”, w swoim mieszkaniu drukował biuletyny „Solidarności Walczącej” i RKK NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 
Od 1988 r. był redaktorem naczelnym pisma „Punkt”, współpracował z Wydziałem Wschodnim „Solidarności Walczącej”, prowadził szkolenia drukarskie dla członków organizacji niepodległościowych z ówczesnego ZSRS. 
W swoim mieszkaniu ukrywał poszukiwaną listem gończym opozycjonistkę Panią Jadwigę Chmielowską.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków