Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pałubicki Jerzy

Jerzy Pałubicki

ur. w 1940 roku w m. Angowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 361/2015
Biogram
Jerzy Pałubicki był członkiem NSZZ „Solidarność”. Dnia 10 maja 1982 r. został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym w Załężu k/Rzeszowa za nakłanianie do rozpowszechniania ulotek oraz udzielania instrukcji ich kolportażu. 3 czerwca 1982 r. został skazany na karę 4 lat pozbawienia wolności oraz 2 lata pozbawienia praw publicznych przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Rzeszowie. Przebywał w więzieniu od 10 maja 1982 r. do 22 października 1982 r., po czym decyzją Rady Państwa został warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary.
W 1986 r. pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa w Gdańsku w związku z podejrzeniem o wykonywanie i kolportaż nielegalnych pism.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN