Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jedynak Tadeusz

Tadeusz Janusz Jedynak

ur. w 1949 roku w m. Niesadna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
    Pan Tadeusz Jedynak w latach 1980-1989 czołowy działacz Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Był organizatorem strajku w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju w dniach 29-31 VIII 1980 r. Wszedł w skład Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego i uczestniczył w podpisywaniu tzw. „porozumienia jastrzębskiego.” W styczniu 1981 r. został członkiem Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” jako reprezentant Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Od 22.02.1981 r. pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. 
   Po ogłoszeniu stanu wojennego w dniu 13.12. 1981 r. został internowany. Przebywał w areszcie w Katowicach, następnie w Zakładzie Karnym w Zabrzu-Zaborzu oraz w Ośrodkach Odosobnienia: Łupków i Rzeszów-Załęże. Jako internowany wydawał pismo pt. „Nasza Krata”, uczestniczył w głodówkach i innych protestach internowanych. Internowanie uchylono w dniu 23.12.1982 r. Po wyjściu na wolność nie zaprzestał działalności opozycyjnej, aktywnie działał w konspiracyjnych strukturach NSZZ „Solidarność”. Wszedł w skład Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, przyjmując jednocześnie funkcję przewodniczącego tajnej Regionalnej Komisji Wykonawczej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Poszukiwany przez władze PRL od czerwca 1983 r. ukrywał się na terenie Polski. W wyniku działań poszukiwawczych został w dniu 17.06.1985 r. zatrzymany na terenie Warszawy i osadzony w Areszcie Śledczym w Warszawie, w którym przebywał do dnia 12.09.1986 r. Po powrocie na Śląsk wszedł w skład 8 osobowej Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność” utworzonej w dniu 29.09.1986 r. przez Lecha Wałęsę. Następnie w dniu 7.10.1986 r. utworzył odpowiednik tej struktury w regionie – powstała Tymczasowa Rada „Solidarności” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W sierpniu 1988 r. zaangażował się w akcję strajkową w KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju. Mimo iż nie był pracownikiem kopalni od 1981 r., został członkiem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego.
   W latach 1986-1988 wielokrotnie karany przez kolegia ds. wykroczeń za organizację szeregu nielegalnych manifestacji oraz wieców. W ciągu swojej działalności związkowej redagował lub współredagował pisma wydawane z ramienia NSZZ „Solidarność” były to m.in. „Głos Śląsko-Dąbrowski” i „Regionalny Informator Solidarności”. Zorganizował na terenie Żor Miejską Komisję Organizacyjną „Solidarności” i Środowisk Niezależnych, w ramach tej struktury wydawał ulotkę „WERBUS Żorski”. 
   W latach 1985-1988 wobec Tadeusza Jedynaka toczyły się postępowania śledcze, prokuratorskie i sądowe, w ramach których postawiono mu szereg zarzutów. Do 1989 r. był pod stałą kontrolą Służby Bezpieczeństwa, zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu w 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej