Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Genowefa Maria Korowaj

ur. w 1941 roku w m. Borów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 121/2024
Biogram
Od września 1980 roku zaangażowała się w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Cora” w Krasnymstawie. Była współorganizatorką powołanego 20.10.1980 r. Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, wchodziła w skład jego prezydium, a następnie w skład prezydium, wyłonionej w styczniu 1981 r. Komisji Zakładowej „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność związkową w nielegalnych strukturach „Solidarności”. W jej mieszkaniu odbyło się pierwsze konspiracyjne zebranie związkowe. Na zebraniu tym poruszane były sprawy możliwości zorganizowania strajku w ZPO „Cora”, prowadzenia działalności opozycyjnej w warunkach stanu wojennego i proponowanych form protestu np. powielania i rozpowszechniania ulotek. Aktywnie uczestniczyła również od lutego 1982 r. do maja 1983 roku w kolejnych konspiracyjnych spotkaniach opozycjonistów w prywatnych mieszkaniach i na plebanii kościoła Świętej Trójcy w Krasnymstawie. Brała udział w drukowaniu ulotek i rozpowszechnianiu ich w zakładzie pracy i na osiedlach mieszkaniowych Krasnegostawu. Uczestniczyła również w rozpowszechnianiu innych nielegalnych wydawnictw. W związku z kolportażem ulotek z apelem o bojkot oficjalnych obchodów 1 Maja, w dniu 20.05.1982 r., w mieszkaniu Genowefy Korowaj przeprowadzono przeszukanie celem odnalezienia „bezdebitowych materiałów propagandowych”. Po przeszukaniu, w dniu 21.05.1982 r., została poddana przesłuchaniu. W latach 1983-1988 z powodu kontynuowania działalności związkowej i utrzymywania kontaktów z działaczami NSZZ „Solidarność” z Krasnegostawu Genowefa Korowaj była inwigilowana i kontrolowana operacyjnie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Eugeniusz Wilkowski Solidarność w Krasnostawskiem w latach 1980-1989, Chełm 2014