Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sudoł  Stanisław

Stanisław Sudoł

ur. w 1924 roku w m. Przemyśl
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2017
Biogram
Stanisław Sudoł (1924-2010) podczas okupacji działał w konspiracji jako żołnierz Armii Krajowej. Po wcieleniu, a następnie dezercji z I Armii Wojska Polskiego ukrywał się do 1947 r. Do Przemyśla powrócił w 1955 r. 
Od 1977 r. działał w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Przemyślu, m.in. drukował i kolportował materiały tej organizacji. Od 1978 r. podjął współpracę z Komitetem Obrony Robotników, a następnie z Komitetem Samoobrony Społecznej „KOR”. W 1978 r. zaangażował się w działalność Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej, a w następnym roku był współzałożycielem Przemyskiego Komitetu Samoobrony Ludzi Wierzących.
Po wprowadzeniu stanu wojennego był internowany od 13.12.1981 r. do 20.07.1982 r. w ośrodkach odosobnienia w Uhercach i Darłówku.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1977-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej