Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Buranowski Tadeusz

Tadeusz Buranowski

ur. w 1947 roku w m. Borysław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011
Biogram
Był etatowym pracownikiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego przy Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym Zakład nr 2 w Gliwicach. Z powodu „reprezentowania wrogiej postawy wobec PRL i ZSRR oraz organizowania i inspirowania akcji protestacyjnych” w dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany. Przebywał kolejno w areszcie KWMO w Katowicach, w Ośrodkach Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, Nowym Łupkowie, Załężu k. Rzeszowa oraz ponownie w Nowym Łupkowie. Będąc osadzonym w Zakładzie Karnym w Nowym Łupkowie podjął strajk głodowy przeciwko przetrzymywaniu w ośrodkach internowania kobiet i chorych. Z internowania został zwolniony 23 grudnia 1982 r.  Był aktywnym członkiem Konfederacji Polski Niepodległej, odpowiedzialnym za kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Uczestniczył w wielu manifestacjach organizowanych przez KPN. Był kontrolowany operacyjnie w ramach prowadzonych przez SB spraw w latach 1981-1987.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej