Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zofia Franciszka Maciejewska

ur. w 1939 roku w m. Janów Poleski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 259/2016
Biogram
Pani Zofia Franciszka Maciejewska, od 1980 r. należała do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego pani Zofia Maciejewska współtworzyła strukturę wydawniczą Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Od 1982 r. zaangażowała się w tworzenie i działalność Solidarności Walczącej, sprawowała kontrolę nad sekcją poligraficzną organizacji, a także była jedną z głównych osób odpowiedzialnych za sieć kolportażu na terenie Wrocławia. W latach 1982-1984 pani Zofia Maciejewska brała również udział w tworzeniu Agencji Informacyjnej Solidarności Walczącej oraz Radia „Solidarność Walcząca”.
W 1984 r., za druk opozycyjnych wydawnictw, została zatrzymana i osadzona w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, następnie w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. W toku długotrwałego śledztwa Zofia Maciejewska była wielokrotnie przesłuchiwana, poddawana rewizjom, a po zwolnieniu z aresztu nadal nękana, m.in. poprzez zatrzymania na 48 godzin.
W latach 1986-1989 Pani Zofia Maciejewska kontynuowała nielegalną działalność opozycyjną, w następstwie której poddawana była inwigilacji ze strony funkcjonariuszy SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej