Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wojtas Marek

Marek Wojtas

ur. w 1952 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
Pan Marek Wojtas był od sierpnia 1980 r. członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Fabryce Maszyn Włókienniczych „Befama” w Bielsku-Białej. W okresie od września 1980 r. do maja 1981 r. był członkiem Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Bielsku-Białej. Od czerwca 1981 roku został etatowym pracownikiem MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie w charakterze zaopatrzeniowca. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w Bielsku-Białej, jako członek i działacz prawnie zawieszonego w działalności NSZZ „Solidarność” nie odstąpił od udziału w dalszej działalności tego związku, i przystąpił do organizowania akcji protestacyjnej przeciwko trwającemu stanowi wojennemu. Z uwagi na powyższe Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bielsku-Białej w dniu 16 XII 1981 r. zostaje tymczasowo aresztowany. 
Ponadto w grudniu 1981 r. zostaje zwolniony z pracy. 
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dn. 7 I 1982 r. skazany na 3 lata pozbawienia wolności. Przebywał w zakładach karnych w: Wadowicach, Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Kłodzku. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z dn. 26 III 1983 r.  warunkowo zwolniony. W dniu 22 VIII 1983 r. złozył wniosek o zezwolenie na wyjazd emigracyjny skazanego z dekretu o stanie wojennym. Dzień później wyrażono zgodę na wyjazd Pana Marka Wojtasa do USA.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej