Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wójcik Jan

Jan Marcin Wójcik

ur. w 1937 roku w m. Rzężawy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 507/2014
Biogram
Jan Wójcik, pracownik Stoczni Północnej im. "Bohaterów Westerplatte" w Gdańsku, członek NSZZ "Solidarność". Prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1989.
Był uczestnikiem strajku w sierpniu 1980 r., a następnie aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego wziął udział w strajku w swoim zakładzie pracy w dniu 14 grudnia 1981 r. Po zakończeniu strajku w nocy z 14 na 15 grudnia, wziął udział w akcji ukrycia sztandaru KZ NSZZ „Solidarność”, który przechowywał do 1989 r., kiedy to zwrócił go odrodzonemu związkowi. W styczniu 1982 r. był współorganizatorem Kasy Wzajemnej Pomocy, której celem było wsparcie finansowe internowanych, aresztowanych oraz skazanych na kary grzywny na podstawie dekretu o stanie wojennym. Po rozbiciu Kasy w czerwcu 1983 r. przez SB zdołał uniknąć aresztowania. Był jednym z redaktorów podziemnego pisma „Wiadomości”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN