Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Janusz Adolf Oksytiuk
ur. w 1940 roku w m. Biała Podlaska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2016

Biogram

Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budowlanym Fabryka Domów w Chełmie. 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Chełmie, następnie przeniesiony 11 stycznia 1982 r. do Ośrodka Odosobnienia we Włodawie, a w dniu 29 marca 1982 r. do Ośrodka Odosobnienia w Lublinie. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego w Chełmie został zwolniony w dniu 29 kwietnia 1982 r. Jako uzasadnienie internowania wskazano  „wrogie ustosunkowanie do ustroju socjalistycznego w PRL” oraz skłonność do „rozpowszechniania fałszywych wiadomości godzących w organy państwowe”. Służba Bezpieczeństwa wydała w stosunku do niego zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w latach 1982-1984. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej