Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Adolf Oksytiuk

ur. w 1940 roku w m. Biała Podlaska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2016
Biogram
Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budowlanym Fabryka Domów w Chełmie. 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Chełmie, następnie przeniesiony 11 stycznia 1982 r. do Ośrodka Odosobnienia we Włodawie, a w dniu 29 marca 1982 r. do Ośrodka Odosobnienia w Lublinie. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego w Chełmie został zwolniony w dniu 29 kwietnia 1982 r. Jako uzasadnienie internowania wskazano  „wrogie ustosunkowanie do ustroju socjalistycznego w PRL” oraz skłonność do „rozpowszechniania fałszywych wiadomości godzących w organy państwowe”. Służba Bezpieczeństwa wydała w stosunku do niego zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w latach 1982-1984. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej