Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Tadeusz Wyrwisz

ur. w 1955 roku w m. Prudnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 565/2019
Biogram
Pan Marek Wyrwisz w styczniu 1982 r. rozpoczął kolportaż prasy podziemnej, pomagał również w pozyskiwaniu papieru do druków bezdebitowych. 
Od 1984 r. jako współpracownik Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej był kurierem pomiędzy Katowicami a Warszawą i Wrocławiem, pośredniczył w wymianie prasy podziemnej. 
Aktywnie działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy i brał udział w mszach za Ojczyznę. 
W 1987 r. został członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej, a rok później Polskiej Partii Socjalistycznej- Rewolucja Demokratyczna, kierował jej śląskim okręgiem. 
Działalność opozycyjną prowadził do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków