Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Traczyk Małgorzata
Małgorzata Maria Traczyk
ur. w 1954 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2018

Biogram

Pani Małgorzata Maria Traczyk wzięła czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Wśród demonstrujących znalazła się również Pani Małgorzata Maria Traczyk, która w tym czasie zatrudniona była w Zakładach Metalowych im. gen. Waltera na Wydziale B-2. W związku z jej udziałem w proteście została zwolniona z pracy i pozostawała bez zatrudnienia przez okres trzech lat. 

Biogram opracowano na podstawie:

publikacji:

Radomski Czerwiec 1976. Doniesienie o przestępstwie. cz.1